Data voor 2018 zijn bekend!!

31 aug 2017
De data voor het CT en het MRI Symposium Parkstad van 2018 zijn bekend. Het MRI Symposium Parkstad zal op 18 mei en het CT Symposium Parkstad op 5 oktober plaatsvinden in het Parkstad Limburg Theater te Heerlen!!