Pediatrisch CT congresLET OP: REGISTREREN KAN T/M 05-01-2019

Op initiatief van CT laboranten uit het Erasmus MC organiseert hket "Nederlands CT Netwerk" een pediatrisch CT congres op 12 januari 2019 in Diergaarde Blijdorp te Rotterdam.

Het "Nederlands CT Netwerk" (N-CT-N) is een netwerk op LinkedIn waarin “CT deskundigen" elkaar kunnen ontmoeten en/of in contact kunnen blijven.

Doel van het congres is uitbreiding van netwerk, kennis en praktische tips voor verrichten CT bij pediatrie.

Van een ieder wordt tijdens het congres een actieve deelname en bijdrage verwacht.
We willen het congres net iets anders aanpakken dan je misschien gewend bent: het is tijdens het congres gewenst om te luisteren maar meer nog om ook discussie aan te gaan en ervaringen te delen. De sprekers zijn er niet alleen voor doorgeven van hun informatie, maar ook zeker als “kickstart" voor een uitwisseling van kennis. Deelname is voor iedereen, doch wellicht vooral voor (key) users met ervaring in opzet/programmeren van scanprotocollen. Echter zeker ook voor gebruikers die incidenteel een kind doorverwezen krijgen voor CT scan: hoe ga je om met de verwijzing en welk protocol moet je kiezen/uitvoeren? Met wie kan je overleggen?!
Meenemen van scanprotoocl, een vraag of casus is gewenst.


Onderstaande onderwerpen komen o.a. aan bod:
Verschillen pediatrische scantechnieken bij vier CT fabrikanten
Stralingshygiëne: Dosis belasting en dosis interpretatie bij pediatrie
Voorbereiding patiënten
CT Pediatrie Acuut


In samenwerking met Symposium Parkstad hopen we op een actieve en leerzame dag met elkaar!

Voor vragen betreffende inschrijvingen/facturen/programma etc. uitsluitend contact opnemen via: nederlandsctnetwerk@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Ronald Booij
Marcel Dijkshoorn
Jolanda Wisselo

Dagprogramma

De planning voor 12-01-2019
 • 09:00 - 09:45 Zaal open/ontvangst
 • 09:50 - 11:10 Voordracht vier vendors m.b.t. (scan)techniek en dosis modulatie bij pediatrie

  Spekers:

  Jonathan Burbante (GE)
  Jan-Jaap Bokelaar & Cees Verlooij (Canon)
  Peter van de Riet (Philips)
  Michiel de Bruijn (Siemens)
 • 11:10 - 11:30 Theepauze
 • 11:30 - 12:25 CT Stralingsdosis (SSDE en PiDRL)

  Spreker(s): Marcel Greuter (UMCG)
 • 12:25 - 13:00 CT Scan Technieken:
  • Praktische tips
  • Logistiek
  • Scan techniek/contrast

  Spreker(s): Marcel Dijkshoorn en Ronald Booij (Erasmus MC)
 • 13:00 - 13:45 Lunch
 • 13:45 - 14:30 CT Scan protocol – Voorbereiding patiënten/Contrast (oraal/rectaal/IV); nierfunctie!?

  Spreker(s): Joost van Schuppen (AMC)
 • 14:30 - 14:45 Koffiepauze
 • 14:45 - 15:30 CT Scan protocol – Acuut (appendicitis, trauma enz.)

  Richtlijnen voor CT Trauma
  CT vs Conventioneel

  Spreker(s): Marjolein Dremmen (Erasmus MC)
 • 15:30 - 15:50 Afsluiting (Take home messages)
 • 15:50 - 17:00 “Social event" hapjes + drankjes


  Tijden/sprekers en titels van de voordrachten onder voorbehoud

Kosten

Het inschrijfgeld voor dit congres is 85.00 euro p.p. U kunt uitsluitend individueel registreren. Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering tot 7 (kalander)dagen voorafgaande aan het congres vindt er restitutie van het inschrijfgeld plaats, onder aftrek van 35euro aan administratiekosten. Na deze datum kan er geen restitutie meer plaatsvinden.

Accommodatie

Diergaarde Blijdorp
Diergaarde Blijdorp

In 1856 huurden twee spoorwegbeambten, de heren van den Bergh en van der Valk, een spoortuintje in de Rotterdamse binnenstad om hun verzameling exotische
vogels onder te brengen. Deze hobby groeide uit tot de oprichting ‘De Rotterdamsche Diergaarde‘ in 1857. De eerste directeur was Henri Martin, oorspronkelijk
leeuwentemmer van beroep. Geleidelijk breidde de dierentuin zich uit. Een groot apenhuis, roofdierengebouw, vogelhuis, reptielenhuis en vele andere dierverblijven
verrezen en de verzameling dieren en planten groeide.In 1937 besloot het gemeentebestuur van Rotterdam dat de Diergaarde uit het stadscentrum moest wijken
voor stedelijke bebouwing. Het jaar erop begon men met de bouw van de nieuwe Diergaarde ‘Blijdorp‘, genoemd naar de polder Blijdorp, waar de tuin nog steeds
gehuisvest is. Architect Sybold Van Ravesteyn kreeg de opdracht voor het ontwerp. Blijdorp werd hiermee een van de eerste tuinen ter wereld die in zijn geheel door
één architect ontworpen was. Toen de overgang in volle gang was, bombardeerden de Duitsers de binnenstad en daarmee ook de Diergaarde. De chaos was enorm
en vele dieren overleefden het bombardement en de vuurzee niet. Voor zover mogelijk werden de overlevende dieren overgebracht naar Blijdorp, waar men nog
volop bezig was met de bouw van de nieuwe tuin. Op 7 december 1940 werd de nieuwe Diergaarde officieel geopend.

Bereken de route door uw vertreklocatie in te vullen:

Gegevens worden opgehaald