Wie zijn wij?

Stichting Symposium Parkstad is een stichting die zich bezig houdt met het organiseren van symposia en bijeenkomsten op voornamelijk medisch gebied. 

De doelstelling van de stichting is om een vitale stichting te zijn waarbij wij onze gasten een leerzame en leuke dag/avond willen laten beleven..

In december 2010 besloten Kris van Loo en Armand van Gastel tot het oprichten van Stichting Symposium Parkstad (SSP).

Hiertoe werd een akte opgemaakt bij de notaris. De leden van de stichting zijn, beiden werkzaam in het Zuyderland Medisch Centrum. 

In oktober 2011 vond het 1e CT symposium Parkstad plaats in het Van der Valk Motel te Heerlen. Deze locatie bleek al snel te gering van opzet. Hierna werd uitgeweken naar het Parkstad Limburg Theater te Heerlen (Limburgzaal). Vanaf 2022 hebben we in de Poorterij te Zaltbommel onze, "vaste" thuisbasis gevonden. Wij hopen hier dan ook nog vele mooie evenementen te mogen organiseren.


Bent u van plan om zelf een evenement te organiseren? Wij willen u hierbij graag van dienst zijn! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via de contactpagina.

Symposium Parkstad adviseert, ondersteunt en faciliteert desgewenst in de organisatie van evenementen waarbij kennisoverdracht centraal staat.

Bij een eerste oriënterend gesprek kan een globale inventarisatie worden gemaakt van wensen en mogelijkheden. Er kan gekozen worden voor een totaalpakket of voor een aantal deeltaken.
Op basis van wensen en middelen wordt een offerte aangeboden. Door inzet van Symposium Parkstad kan de opgebouwde expertise voor alle partijen winst opleveren.
Als inhoudsdeskundige hoeft u zich niet bezig te houden met organisatorische en administratieve facetten van het symposium. U kunt deze aan ons overlaten en hoeft dit niet zelf te regelen.
U kunt zich volledig met de "wetenschappelijke" invulling bezighouden.
Heeft u een overvolle agenda en wenst u toch een congres, bijscholing, refereermiddag- of avond te organiseren of overweegt u een evenement te organiseren dan is het wellicht de moeite waard om met Symposium Parkstad een afspraak te maken!

Organisatie

Het bestuur van SSP bestaat uit 2 leden. Het bestuur belegt regelmatig vergaderingen en tracht zoveel mogelijk met haar sponsoren en bezoekers van haar evenementen in contact te treden. Dit gebeurt vooral via direct contact, maar ook via Internet te weten: Email, twitter, Facebook, LinkedIn, website en via onze nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief verschijnt een aantal keren per jaar en geeft de laatste stand van zaken betreffende onze te organiseren evenementen.

Doelstelling

De algemene doelstelling van de stichting is om voor alle deelnemers aan onze evenementen een leerzame dag aan te bieden op hoogstaand niveau en hierbij een sfeer te creëren waarbij iedereen zich prettig voelt. De basis daarvoor is een stichting die financieel gezond is met een goed kader.

Sponsoring

Heeft U interesse om SSP op welke manier dan ook te ondersteunen? Neem dan contact op via onze contact pagina.